Trænger boligen til et skønsmæssigt løft?

Taget er måske det vigtigste ved husets fremtoning, og det skal selvfølgelig harmonere med resten af husets design. 

Der findes mange forskellige former bl.a.:

- Tegl
- Stål
- Pap
- Eternit

Et nyt tag kan samtidig give boligen et kvalitetsmæssigt løft. 

Vi inspirer og vejleder dig i dit valg af tag og tilhørende tagrender, og sætter det op med fokus på det gode håndværk.